Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

2. 10. 2020 téma Setkání tanečníků celého světa, viz Sjeli se tanečníci z celého světa