Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Taneční 2010 - první lekce
Taneční 2010 - první lekce
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první lekce 10. 9. 2010
Více info viz Taneční Stod 2010
Taneční 2010 - první prodloužená
Taneční 2010 - první prodloužená
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první prodloužená 1. 10. 2010, téma Sport
Více info viz Taneční Stod 2010
Taneční 2010 - závěrečná
Taneční 2010 - závěrečná
Kurz tance a společenské výchovy Stod, závěrečná 4. 12. 2010
Více info viz Taneční Stod 2010, závěrečná

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.