Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Taneční 2019 - první lekce
Taneční 2019 / Taneční 2019 - první lekce
Kurz tance a společenské výchovy Stod, 1. lekce, 6. 9. 2019
viz Taneční už začaly
Taneční 2019 - první prodloužená
Taneční 2019 / Taneční 2019 - první prodloužená
Kurz tance a společenské výchovy Stod, 1. prodloužená, 5. 10. 2019
viz Třetinu mají za sebou
Taneční 2017 - první lekce
Taneční 2017 / Taneční 2017 - první lekce
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první lekce, 8. 9. 2017
Viz Je to stejné každé září
Taneční 2017 - první prodloužená
Taneční 2017 / Taneční 2017 - první prodloužená
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první prodloužená, 29. 9. 2017
téma Olympijské sporty, viz Ti se vybarvili
Taneční 2017 - závěrečná
Taneční 2017 / Taneční 2017 - závěrečná
Kurz tance a společenské výchovy Stod, závěrečná, 9. 12. 2017
viz Třetí zpráva
Taneční 2016 - první lekce
Taneční 2016 / Taneční 2016 - první lekce
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první lekce, 9. 9. 2016
Viz Do tanečních jich přišlo 28
Taneční 2016 - první prodloužená
Taneční 2016 / Taneční 2016 - první prodloužená
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první prodloužená, 30. 9. 2016
téma Olympijské sporty, viz Přišel i oštěpař
Taneční 2016 - závěrečná
Taneční 2016 / Taneční 2016 - závěrečná
Kurz tance a společenské výchovy Stod, závěrečný ples, 9. 12. 2016
viz Ještě dlužím ohlédnutí za tanečními
Večer pro klášter 2016
Večer pro klášter 2016
XIV. ročník, 6. 8. 2016
Viz www.vecerproklaster.cz
Stodská osmička 2016
Stodská osmička 2016
Závod v přespolním běhu, v rámci stodské pouti 16. 7. 2016
Viz Jaká byla Stodská osmička?.
Slet čarodějnic 2016
Stavba Penny
Stod, 1. ledna 2016
Stod, 1. ledna 2016
Procházka Stodem, novoroční ohňostroj 1.1.2016
Stod 2015
Stod 2015
Stod slaví 780 let a tohle je narozeninové album, abychom si za pár let mohli připomenout, jak vypadal.
Viz Stod bude mít narozeniny
Taneční 2015 - první lekce
Taneční 2015 / Taneční 2015 - první lekce
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první lekce, 11. 9. 2015
Viz Je tu podzim a s ním co?
Taneční 2015 - první prodloužená
Taneční 2015 / Taneční 2015 - první prodloužená
Kurz tance a společenské výchovy Stod, první prodloužená, 2. 10. 2015
Viz Potká Jan Žižka Boženu Němcovou a říká

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.