Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Taneční 2020
Taneční 2020 (!)
Kurz tance a společenské výchovy Stod, podzim 2020
Taneční 2019
Taneční 2017
Taneční 2016
Večer pro klášter 2016
Večer pro klášter 2016
XIV. ročník, 6. 8. 2016
Viz www.vecerproklaster.cz
Stodská osmička 2016
Stodská osmička 2016
Závod v přespolním běhu, v rámci stodské pouti 16. 7. 2016
Viz Jaká byla Stodská osmička?.
Slet čarodějnic 2016
Stavba Penny
Stod, 1. ledna 2016
Stod, 1. ledna 2016
Procházka Stodem, novoroční ohňostroj 1.1.2016
Stod 2015
Stod 2015
Stod slaví 780 let a tohle je narozeninové album, abychom si za pár let mohli připomenout, jak vypadal.
Viz Stod bude mít narozeniny
Taneční 2015
Večer pro klášter 2015
Taneční 2014
Latní slavnost  2014
Latní slavnost 2014
Křížový vrch
Taneční 2013

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.