Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Taneční 2012
Výstup na Olymp
Výstup na Olymp
Výstup na Olymp, 1. 4. 2012
viz Výstup na Olymp na www.zestoda.net
Taneční 2011
Cena Města Stod 2011
Cena Města Stod 2011
Taneční soutěž 9. 4. 2011
Taneční 2010
Taneční 2009
Taneční pro dospělé Stod 2009
Taneční pro dospělé Stod 2009
Kurz tance pro dospělé Stod 2009, první lekce 9. 10. 2009
Více info viz Taneční pro dospělé
Taneční 2008

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.