Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Taneční 2007
Amfora ve Stodě
Amfora ve Stodě
11. 6. 2006 hrále ve Stodě Amfora
foto pavel.stod
Trojka 2005
Trojka 2005
duben 2005, fotky poskytl Frenk
Kasárna Stod 2004
Kasárna Stod 2004
Fotografie z kasáren bývalého VÚ 8060, z roku 2004 pro knihu Volací znak Salakuška

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.