Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Kasárna Stod 2004
Kasárna Stod 2004
Fotografie z kasáren bývalého VÚ 8060, z roku 2004 pro knihu Volací znak Salakuška
Taneční 2004
Taneční 2004
Kurz tance a společenské výchovy Stod, podzim 2004
Čtvrtý májový polibek
Čtvrtý májový polibek
Taneční soutěž Holýšov 8. 5. 2004
Taneční 2003
Taneční 2003
Kurz tance a společenské výchovy Stod, podzim 2003
Stod ze vzduchu 2002
Stod ze vzduchu 2002
Stod z letadla a ze sila Jitony
fotil pavel.stod
Taneční 2002
Taneční 2002
Kurz tance a společenské výchovy Stod, podzim 2002
Lávka - rekonstrukce
Lávka - rekonstrukce
listopad 2003, autorem fotografií je Frenk
Stavba DPS

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.