Foto ze Stoda

fotky ze Stoda a okolí

Kurz tance a společenské výchovy Stod, podzim 2020
Taneční 2020 první prodloužená
Taneční 2020 první prodloužená
2. 10. 2020 téma Setkání tanečníků celého světa, viz Sjeli se tanečníci z celého světa

Fotografie jsou zde zveřejněné podle § 89 Občanského zákoníku - jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Samozřejmě jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.
Věříme, že tento spůsob je přijatelný jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro osoby na fotografiích.
Kontaktovat nás můžete zde.